Structurele subsidie

Scroll naar

Wat u moet weten

  • Maatschappelijke activiteiten waar structurele subsidie voor aangevraagd kan worden zijn bijvoorbeeld sociaal cultureel werk, ouderenwerk en jongerenwerk, jeugdzorg of peuterspeelzalen.
  • Structurele subsidie aanvragen moeten voor 1 juni in het jaar voorafgaand van de activiteit ingediend zijn.
  • We behandelen alleen complete en tijdig ingediende aanvragen.
  • Op de aanvragen zijn de Algemene wet bestuursrecht en de gehele subsidieverordening van toepassing.
  • Vraag alleen via het online aanvraagformulier de structurele subsidie aan. Het aanvraagformulier downloaden (pdf) en inleveren kan ook.
  • Subsidies voor woningisolatie en subjectsubsidie kunnen niet via deze formulieren aangevraagd worden.

 

Verantwoording en vaststelling

Tot 15.000,00 euro: Deze subsidies worden direct vastgesteld. Eens in de vier jaar wordt er van deze organisaties verlangd dat zij verantwoording indienen. De organisaties ontvangen hierover bericht. De verantwoording gebeurt op basis van een steekproef van de gemeente. De verantwoording dient te gebeuren op basis van het format (pdf).

Tussen 15.000,00 en 50.000,00 euro: Deze subsidies worden eerst verleend. Na afloop van de subsidiabele activiteiten dient de ontvanger voor 1 juni van het jaar volgend op het subsidiejaar inhoudelijk en financiële verantwoording af te leggen over de verrichte activiteiten. Na verantwoording wordt de subsidie vastgesteld. De verantwoording dient te gebeuren op basis van het format (pdf).

Boven 50.000,00 euro: Deze subsidies worden eerst verleend. Na afloop van de subsidiabele activiteiten dient de ontvanger voor 1 juni van het jaar volgend op het subsidiejaar inhoudelijk en financiële verantwoording af te leggen, inclusief accountantsverklaring, over de verrichte activiteiten. Na verantwoording wordt de subsidie vastgesteld. De verantwoording dient te gebeuren op basis van het format (pdf).

Aanvraag

Voor de aanvraag van een structurele subsidie heeft u nodig:

  • Een aanvraag moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:
  • Een beschrijving van de activiteiten of een activiteitenplan.
  • De doelstellingen en resultaten, die daarmee worden nagestreefd.
  • Een begroting of een dekkingsplan van de kosten van de activiteiten.