Subsidieregister structurele subsidie 2014

Subsidieregister structurele subsidie 2014


Overzicht

Blad1

Blad2Blad 1: Blad1

Hoofdstuk 1 Leefbaarheid van de dorpen


1.1 Wonen en voorzieningen


1.1.1 Speelplekken
Organisatie 2014
Speeltuin Beesd € 7.123,50
De Blijde Weide € 2.398,50
De Boomkampjes € 3.119,40
De Sterappel € 1.440,00
Speelvelden Zuid € 3.118,50
De Hollandsche Tuin € 4.077,90
t Huchtje € 3.118,50
Jeugdland € 5.037,30
De Kasteelridders € 720,00
Klub 51 € 720,00
De Tuinkrekel € 1.439,10
Ut Peppelhof € 3.118,50
Schakeltje € 1.199,70
Speelappel € 2.398,50
Speelbergje € 5.757,30
t Spinneweb € 4.317,30
VDR Speelberg € 3.357,90
De Vliet € 2.085,30
De Vergd € 959,40
Goudsbloem € 2.159,10
Skatebaan Geldermalsen (KOTS) € 2.492,10
St. Speeltuin Emmawijk € 2.398,50
Jop Meteren (SLOBS) € 2.398,50
Skatebaan Beesd € 2.492,10
De Stromende Buurt € 1.679,40
Steenvlieter € 2.398,50
Draaimolen € 2.398,50
Totaal € 73.923,30


1.1.2 Sportaccomodaties
Organisatie 2014
Hockeyclub Geldermalsen € 4.703,40
Animo Korfbal € 2.351,70
VV Beesd € 10.583,10
GVV € 8.231,40
MVV '58 € 9.406,80
VV Rhelico € 8.231,40
VV Tricht € 10.583,10
Subsidie huur zwembad/sporthal € 20.310,30
Totaal € 74.401,20


1.1.3 Kunstijsbaan
Organisatie 2014
St. IJspret € 1.800,00
Totaal € 1.800,00
1.2 Cultuur en identiteit


1.2.1 Accommodaties
Organisatie 2014
Fort Asperen € 3.017,70
Totaal € 3.017,70


1.2.2 Open Monumentendag
Organisatie 2014
Open monumentendag € 225,00
Totaal € 225,00


1.2.3 Fruitcorso
Organisatie 2014
Corso Geldermalsen € 900,00
Corso Meteren € 900,00
Corso Buurmalsen/Tricht € 900,00
Totaal € 2.700,00
1.3 Kunst en Cultuur


1.3.1 Kunstzinnige en culturele projecten
Organisatie 2014
Budget kunstbeleid € 6.750,00
Cultuurprijs € 900,00
Stimuleringsprijs € 450,00
Totaal € 8.100,00


1.3.2 Alternatieve invulling cultuureducatie
Organisatie 2014
Budget alternatieve invulling cultuureducatie € 8.100,00
Totaal € 8.100,00
1.5 Vervoer
Organisatie 2014
Buurtbus West Betuwe € 797,40
Totaal € 797,40


1.6 Veiligheid / tegengaan overlast


1.6.1 Verkeersveiligheid
Organisatie 2014
VVN Groot Geldermalsen € 326,70
Totaal € 326,70


1.6.2 Jongerenwerk
Organisatie 2014
Mozaiek jeugd/jongerenwerk € 77.066,02
Breedtesport € 6.390,00
Jongeren Theaterschool € 4.050,00
Totaal € 87.506,02


Hoofdstuk 2 Bevorderen van maatschappelijke participatie


2.1 Het bevorderen van maatschappelijke participatie


2.1.1 Sociaal Cultureel werk (structureel)
Organisatie 2014
Sociaal cultureel werk € 86.699,43
Vrouwen ontmoetingscentrum € 847,80
Politieke en maatsch. Scholing vrouwen € 374,40
St. Vrijwillige Terminale Zorg € 1.386,90
Beschikbaar voor incidentele subsidies € 970,20
Totaal € 90.278,73


2.1.2 Sociaal culturele activiteiten
Organisatie 2014
Projectsubsidie € 5.175,00
Incidentele subsidie € 7.830,00
Budget leefbaarheidsinitiatieven € 5.455,80
Totaal € 18.460,80


2.1.3 Stichting 11-dorpenspel
Organisatie 2014
Stichting 11-dorpenspel € 900,00
Totaal € 900,00


2.1.5 Amateuristische kunstbeoefening
Organisatie 2014
Accordeon Charmeuse € 245,70
Fanfare Prins Hendrik € 5.049,00
Fanfare Wilhelmina € 2.467,80
Betuws Symfonieorkest € 450,00
Harmonie Concordia Beesd € 6.391,80
Muziekvereniging De Volharding Deil € 4.375,80
Muziekvereniging OZOD Tricht € 3.943,80
Muziekvereniging Voorwaarts Rumpt € 3.127,50
Showkorps Prinses Marijke Geldermalsen € 5.764,50
Triple B Big Band Betuwe € 1.072,80
Christelijke zangvereniging Soli Deo Gloria € 450,00
Kerkkoor Jubilate Deo Deil € 450,00
Jongerenkoor Sjier Chadash Beesd € 450,00
The New Harvest Singers € 450,00
Fruit Unlimited € 450,00
De Zeesterren € 450,00
Koor Bloessem € 450,00
Tutti Frutti € 450,00
Koor Dithaga € 360,00
Zangkoor Alegria € 450,00
Toneelvereniging Elkerlyc € 450,00
Totaal € 37.748,70


2.1.6 Media regionaal/lokaal
Organisatie 2014
Regio Omroep Betuwe € 8.308,80
St. Regionale Huisomroep Geldermalsen € 204,30
Totaal € 8.513,10
2.2 Participeren van ouderen, mensen met een beperking en mensen met een psychisch probleem


2.2.1 Mensen met een beperking
Organisatie 2014
Gehandicaptenplatform € 2.450,70
Totaal € 2.450,70


2.2.2 Ouderen
Organisatie 2014
Stichting Welzijn Geldermalsen € 144.015,95
Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen € 450,00
PCOB Geldermalsen € 204,30
Ouderenadviseur € 36.821,23
Totaal € 181.491,48


2.2.3 Maatschappelijk werk
Organisatie 2014
Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk € 148.384,59
Totaal € 148.384,59
2.3 Vrijwilligerswerk
Organisatie 2014
Steunpunt vrijwilligers € 50.444,51
Budget kadervormende activiteiten € 2.650,50
Budget vrijwilligersdag € 204,30
Maatschappelijke stage € 25.490,00
Totaal € 78.789,31


2.4 Integratie van minderheden
Organisatie 2014
Vluchtelingenwerk € 6.732,00
Totaal € 6.732,00
Hoofdstuk 3 Bevorderen van de gezondheid


3.2 Integrale jeugdgezondheidszorg
Organisatie 2014
Schoolmaatschappelijk werk (Lingeborgh) € 6.099,67
Totaal € 6.099,67
Opvoedspreekuren m.i.v. 2013 niet meer in subsidieprogramma


3.3 EHBO
Organisatie 2014
EHBO afd. Buurmalsen/Tricht € 204,30
Totaal € 204,30
Hoofdstuk 4 Het bieden van ondersteuning, diensten en voorzieningen


4.1 Meldpunt Informele zorg
Organisatie 2014
Coordinatie Meldpunt Informele zorg € 38.035,73
Extra Mantelzorgondersteuning € 28.516,00
Totaal € 66.551,73
Hoofdstuk 5 Het regisseren van preventief jeugdbeleid


5.1 Primaire interventie


5.1.1 Peuterspeelzaalwerk
Organisatie 2014
Stichting peuterspeelzalen gem. Geldermalsen € 134.288,30
Budget uitbreiding dagdelen SPGG € 10.000,00
Totaal € 144.288,30


5.1.2 Speel-o-theek
Organisatie 2014
Speel-o-theek Het Stokpaardje € 409,50
Totaal € 409,50
5.1.4 Brede scholen
Organisatie 2014
Structurele subsidie € 7.200,00
Totaal € 7.200,00


5.2 Secundaire preventie


5.2.2 Jongerenactiviteiten
Organisatie 2014
Incidentele subsidies € 5.670,00
Projectsubsidies € 5.400,00
Kotsfestival € 900,00
Jeugdcircus Pippin € 450,00
Totaal € 12.420,00


5.2.3 Patch
Organisatie 2014
Budget Patch € 17.222,40
Totaal € 17.222,40


5.2.4 Zorgstructuren rond het onderwijs
Zie 3.2 Zorgstructuren/Schoolmaatschappelijk werk


5.2.5 Bestrijden van onderwijsachterstanden
Organisatie 2014
Budget schoolmaatschappelijk werk (Helicon) € 6.099,67
Totaal € 6.099,67
Preventief wordt dit budget ingezet voor het bestrijden van voortijdige shooluitval/schoolmaatschappelijk werk op de Helicon.
Bijlage: Subsidiebedragen grote instellingen


Subsidies grote instellingen
De bedragen zijn afkomstig uit het subsidieprogramma en worden weergegeven zoals beschikt wordt in 2014.


Mozaiek 2014
Sociaal cultureel werk € 86.699,43
Jongerenwerk € 77.066,02
Totaal € 163.765,45


SWG 2014
Ouderenwerk € 144.015,95
Steunpunt vrijwilligers € 50.444,51
Maatschappelijke stage € 25.490,00
Ouderenadviseur € 36.821,23
Coordinatie meldpunt informele zorg € 38.035,73
Totaal € 294.807,42


STMR 2014
Algemeen Maatschappelijk werk € 148.384,59
Schoolmaatschappelijk werk Lingeborgh € 6.099,67
Schoolmaatschappelijk werk Helicon € 6.099,67
Totaal € 160.583,93

Blad 2: Blad2

Nummer Onderwerp Gewijzigd Opmerking
1.1.1 Speelplekken

1.1.2 Sportaccommodaties

1.1.3 Kunstijsaan

1.2.1 Accommodaties

1.2.2 Open Monumentendag

1.2.3 Fruitcorso

1.3.1 Kunstzinnige en culturele projecten

1.3.2 Alternatieve inculling cultuureducatie

1.4 Recreatie en Toerisme

1.5 Vervoer

1.6.1 Verkeersveiligheid

1.6.2 Jongerenwerk

2.1.1 Sociaal cultureel werk

2.1.2 Sociaal culturele activiteiten

2.1.3 Stichting 11-dorpenspel

2.1.4 Amateuristische kunstbeoefening

2.1.5 Media regionaal/lokaal

2.2.1 Mensen met een beperking

2.2.2 Ouderen

2.2.3 Maatschappelijk werk

2.3 Vrijwilligerswerk

2.4 Integratie van minderheden

3.1 Sportstimulering

3.2 Integrale jeugdgezondheidszorg

3.3 EHBO

4.1 Meldpunt informele zorg

5.1.1 Peuterspeelzaalwerk

5.1.2 Speel-o-theek

5.1.3 Schoolbegeleiding

5.1.4 Brede scholen

5.1.5 Opvoedondersteuning

5.2.1 Jongerenwerk

5.2.2 Jongerenactiviteiten

5.2.3 Patch

5.2.4 Zorgstructuren in het onderwijs

5.2.5 Bestrijden onderwijsachterstanden