Het subsidieregister

Sinds 2014 houdt de gemeente Geldermalsen een subsidieregister bij van subsidies die verleend zijn volgens de Algemene subsidieverordening maatschappelijke ondersteuning 2011 en/of de Algemene subsidieverordening voor maatschappelijke activiteiten 2014. Hieronder vallen zowel incidentele als structurele subsidies. In het overzicht van incidentele subsidies staan ook de niet verleende subsidies.