Belangrijke documenten en voorbeelden

Scroll naar

De gemeente houdt bij de subsidiering rekening met de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast zijn er voor de gemeente Geldermalsen nog een aantal andere, nader uitgewerkte, specifieke regels. Deze regels zijn uitgewerkt in onderstaande documenten.

Terreinen uit de Nadere regels toegelicht

 • Algemeen maatschappelijk werk
  • Het bieden van zorg en maatschappelijke hulp en dienstverlening zodat inwoners van Geldermalsen kunnen (blijven) deelnemen aan de maatschappij.
 • Ouderenwerk
  • Ondersteunen van ouderen, organiseren van activiteiten die ouderen stimuleren en ondersteunen bij het bevorderen van zelfredzaamheid en voorkomen van een sociaal isolement.
 • Vrijwilligerswerk en steunpunt
  • De inzet van vrijwilligers vergroten en het ondersteunen van vrijwilligers bij of begeleiden naar vrijwilligerswerk.
 • Jongerenwerk
  • Begeleiden van jongeren die zich actief in (willen) zetten voor de samenleving, voorkomen van overlast, signaleren en doorverwijzen en het organiseren van activiteiten (voorlichting, cursussen, themabijeenkomsten).
 • Meldpunt informele zorg
  • Het coördineren van vraag en aanbod van informele zorg.
 • Sociaal cultureel werk
  • Ondersteuning en toerusten van bewonersgroepen en/of activiteiten waaronder bij netwerkontwikkeling en samenwerking.
 • Harmonieën en fanfares
  • Subsidie voor amateuristische kunstbeoefening. Jeugdleden van deze organisaties worden gesubsidieerd omdat de muziekschool (en daarmee muziekonderwijs) in het verleden is verdwenen uit Geldermalsen.