Subsidies

 • Maatschappelijke activiteiten

  Voor het aanvragen van subsidies voor maatschappelijke activiteiten (zoals sportaccommodaties, jongerenwerk en/of vrijwilligerswerk). Zowel eenmalig als langdurig.

 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

  Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

 • Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

  De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

 • Het energieloket

  Hoeveel geeft u uit aan energie? Waar kunt u besparen? En welke investering is dan het beste? Bekijk de mogelijkheden in Rivierenland in het Energieloket: een digitaal loket voor al uw vragen over energiebesparing en -opwekking.

 • Subsidie energiebesparing eigen huis

  Update mei 2017: De subsidie voor energiebesparende maatregelen vanuit het rijk is op. Er kan dus geen subsidie meer aangevraagd worden.

  De Subsidie energiebesparing eigen huis ontvangt u als u minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt. Daarnaast ontvangt u subsidie als u advies inwint. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Lees meer over deze subsidie op de website van RVO.