Vrijwilligersverzekering

Wat u moet weten

 • De gemeente biedt vrijwilligers een verzekering om de risico's van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk te dekken. 
 • De verzekering is voor iedere vrijwilliger die ‘in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend'.
 • De verzekering is voor iedere vrijwilliger, ongeacht leeftijd, aantal activiteiten of aantal uur.
 • Ook vrijwilligers die kerkelijk werk verichten, buurtactiviteiten organiseren of mantelwerk doen vallen onder deze verzekering.
 • Registratie van vrijwilligers is niet nodig.
 • De gemeente heeft de verzekering afgesloten bij Centraal Beheer.
 • De verzekeringpakketten zijn: BasisPolis en PlusPolis. Download het informatiepakket voor meer informatie (pdf) .

Schade… en dan?

 • De vrijwilliger of rechtspersoon vult het online schadeformulier in.
 • De gemeente stuurt de claim door naar Centraal Beheer.
 • De gemeente kan de gegevens nagaan bij de verenigingen of organisaties en controleren of de claim terecht wordt ingediend.
 • De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld.
 • De gemeente krijgt bericht hoe de claim is afgehandeld. 

Ingeval van vragen kan de vrijwilliger contact opnemen met Centraal Beheer. Is er sprake van een eigen risico, dan wordt dit met de rechtspersoon afgewikkeld.