Geldigheid identiteitsbewijs op stembureaus

Volgens de legitimatieplicht (sinds 1/1/2005) is iedereen verplicht een geldig identiteitsbewijs op zak te hebben wanneer je de deur uit gaat. Ook wanneer je richting het stembureau gaat, moet je een geldig identiteitsbewijs op zak hebben. Maar eenmaal ín het stembureau, is de Kieswet van toepassing. Volgens de Kieswet mag je identiteitsbewijs vijf jaar verlopen zijn om te mogen stemmen.

In de regel is iedereen in het bezit van een geldig legitimatiebewijs en neemt men die mee naar het stembureau.