Risicokaart Gelderland

Scroll naar

Functie risicokaart

  • De risicokaart geeft inwoners inzicht in de risico's in hun woon- of leefomgeving.
  • De gemeenten, provincie en waterschappen kunnen zich samen met de hulpdiensten beter voorbereiden op calamiteiten die voor kunnen komen.

Gegevens op de risicokaart

De risicokaart laat zien waar welk soort ramp en in welke mate kan voorkomen.

Per risicocontour wordt aangegeven welke gebouwen er bevinden en welke overheid tot het bevoegde gezag behoort.

Wat doet de gemeente?

De gemeente verstrekt o.a. milieuvergunningen aan bedrijven, waar bepaalde voorschriften aan verbonden zijn. Regelmatig controleert de gemeente of bedrijven zich aan deze voorschiften houden. 

Daarnaast worden voor de grootste risico's binnen de regio rampenbestrijdingsplannen opgesteld. Hulpdiensten en bestuur houden oefeningen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een eventuele ramp.

Als er wat gebeurd

Lees wat u kunt doen bij een ramp op de pagina Hoe te handelen bij gevaar.

Aanvraag

De risicokaart bekijken

U kunt de risicokaart bekijken op de website van de provincie Gelderland en op www.risicokaart.nl

Vragen?

  • Voor algemene vragen over de risicokaart en de werking van de kaart kunt u contact opnemen met met het Milieu Klachten- en Informatiecentrum (MKIC) van de  provincie Gelderland.
  • Heeft u specifieke vragen over de objecten die op de risicokaart van Gelderland staan, dan kunt u contact opnemen met het Klantencontactcentrum: (0345) 58 66 11