Recht van bezwaar (verzet)

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens niet meer te verwerken. Dit is het recht van bezwaar. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen hebt om u te verzetten.

Aanvraag

Als u gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar neemt u contact op met de gemeente via één van bovenstaande formulieren. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij om legitimatie. Dit kan door in te loggen met DigiD of met uw identiteitsbewijs op afspraak langs te komen op het gemeentehuis.

Wat mag ik van de gemeente verwachten?

De gemeente beslist binnen een maand of het bezwaar gerechtvaardigd is. Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bezwaar maken. Onder het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen.