Klacht indienen

Als u vindt dat de gemeente onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy of ten onrechte uw persoonsgegevens heeft verwerkt, dan kunt u online een klacht indienen. Wij streven ernaar uw klacht binnen een maand af te handelen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de landelijke toezichthouder op privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl