Waar u in (hoger) beroep kunt gaan

Alle uitzonderingen op een rijtje:

  • Andere zaken zoals milieu- en sommige ruimtelijke ordeningszaken

Beroep in eerste en enige instantie: Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (Den Haag)

  • Ambtenarenzaken

Beroep: sector Bestuursrecht van één van de negentien rechtbanken
Hoger beroep: Centrale Raad van Beroep (Utrecht)

  • Sociale Verzekeringszaken

Beroep: Sector Bestuursrecht van één van de negentien rechtbanken
Hoger beroep: Centrale Raad van Beroep (Utrecht)

  • Vreemdelingenzaken

Beroep in eerste en enige instantie: sector Bestuursrecht, bureau Vreemdelingenzaken van de rechtbank Den Haag

  • Studiefinancieringzaken

Beroep in eerste en enige instantie: College van Beroep Studiefinanciering (Groningen)

  • Een aantal economische en landbouwzaken

Beroep in eerste en enige instantie: College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Den Haag)

  • Belastingzaken

Beroep: gerechtshof (Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Den Bosch, Leeuwarden)
Cassatie: Hoge Raad (Den Haag)