Bezwaar en beroep bij de gemeente Geldermalsen

Direct regelen

Bij bezwaarschriften die op gemeentelijk niveau in behandeling moeten worden genomen, laten de gemeentelijke bestuursorganen zich adviseren door een onafhankelijke Commissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften. De leden van deze commissie zijn in het dagelijks leven niet in dienst van of werkzaam voor de gemeente. Ze zijn door de gemeenteraad benoemd tot commissielid wegens hun deskundigheid op het gebied van gemeentelijke zaken en bestuursrecht.