Zienswijze, bezwaar en beroep

Mogelijk heeft u persoonlijk te maken gekregen met een beslissing van een bestuursorgaan. Lees hier de antwoorden op de veelgestelde vragen over zienswijze indienen, bezwaar maken en in (hoger) beroep gaan.

 • Zienswijze indienen

  Als belanghebbende kunt u, gedurende de termijn dat een ontwerpbesluit ter inzage ligt, uw zienswijze daarop schriftelijk en/of mondeling indienen.

 • Bezwaar maken

  Hoe en wanneer u bezwaar kunt maken tegen een beslissing van een bestuursorgaan en wat u van dat bestuursorgaan mag verwachten.

 • Beroep instellen

  Als u het niet eens bent met de beslissing die is genomen op het bezwaarschrift kunt u beroep instellen. Als er geen bezwaarschriftprocedure is, kunt u direct beroep instellen tegen de beslissing.

 • Bezwaar en beroep bij de gemeente Geldermalsen

  Hoe gemeente Geldermalsen te werk gaat bij bezwaarschriften die op gemeentelijk niveau in behandeling moeten worden genomen.

 • Waar u in (hoger) beroep kunt gaan

  In de meeste gevallen stelt u beroep in bij de sector Bestuursrecht van één van de negentien rechtbanken. Vervolgens kunt u dan in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep of bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In een aantal gevallen moet u bij een andere instantie beroep instellen.

 • Bureaus voor Rechtshulp

  Nederland is verdeeld in 19 arrondissementen. Elk arrondissement heeft een hoofdplaats. In die hoofdplaatsen zijn de rechtbanken en de Bureaus voor Rechtshulp gevestigd.