Rechten van inwoners

De gemeente Geldermalsen gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Toch kan het voorkomen dat u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw gegevens of dat u het ergens niet mee eens bent. Hier wordt beschreven welke rechten u vanaf 25 mei 2018 heeft volgens de Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Recht op inzage

  U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente.

 • Recht op correctie, beperking of verwijdering

  Wanneer u onjuistheden hebt gevonden in uw persoonsgegevens, kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen, te beperken of te verwijderen.

 • Recht van bezwaar (verzet)

  U kunt de gemeente vragen om uw gegevens niet meer te verwerken. Dit is het recht van bezwaar. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen hebt om u te verzetten.

 • Waar kan ik terecht met vragen?

  De functionaris gegevensbescherming van de gemeente Geldermalsen houdt toezicht op de bescherming van privacy binnen de Gemeente Geldermalsen.

 • Klacht indienen

  Als u vindt dat de gemeente onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy of ten onrechte uw persoonsgegevens heeft verwerkt, dan kunt u online een klacht indienen. Wij streven ernaar uw klacht binnen een maand af te handelen.

 • Privacybeleid

  Onze organisatie is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.