Dwangsom

Wat u moet weten

 • Als de gemeente te laat een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom.
 • Deze dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen.
 • De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is.Tot maximaal 42 dagen.
 • De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 20 per dag. De 14 dagen daarna € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. De totale dwangsom bedraagt maximaal € 1.260.
 • U stelt de gemeente schriftelijk of via het online formulier op de hoogte van het niet op tijd nemen van de beslissing.
 • De gemeente heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Neemt de gemeente in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom.
 • Is er meer dan 1 aanvrager? De verschuldigde boete wordt dan gelijk verdeeld over de aanvragers.
 • U heeft geen recht op een dwangsom als:
  • u de gemeente veel te laat op de hoogte heeft gesteld
  • u als aanvrager geen betrokkene bent of
  • als uw aanvraag niet volledig is.