Radicalisering

Een bekende dreigt te radicaliseren. Waar vindt u hulp of informatie.
Dreigt iemand uit uw omgeving te radicaliseren? En heeft u behoefte aan hulp of informatie of wilt u dit melden? Er zijn diverse organisaties waar u terecht kunt. Deze organisaties richten zich soms op personen en families, soms op professionals, soms op allebei.

Politie

Indien er sprake is van strafbare feiten, zoals concrete aanwijzingen van voorbereidingen voor een terroristische aanslag, ronselen of haatzaaien, is het contact met de politie belangrijk. Bel met de poltie 0800 88 44. 

Gemeente

Neem contact op met de ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente als u wel signalen van radicalisering heeft maar er (nog) geen sprake is van het direct plegen van strafbare feiten

De  ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid kunt u bereiken via info@geldermalsen of (0345) 586611.

Rijksoverheid

Op de website van Rijksoverheid staan contactadressen van verschillende organisaties waar u terecht kunt als er sprake is van radicalisering.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/terrorisme-en-nationale-veiligheid/vraag-en-antwoord/hulp-bij-radicalisering