Buurtbemiddeling

Buurtbemiddelaars begeleiden het contact tussen u en uw buren. Ze proberen de partijen weer aan de praat te krijgen en hen zelf een oplossing te laten bedenken. Een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Zo is de kans kleiner dat een probleem zich in de toekomst opnieuw voordoet.

Voorwaarden

Waarvoor kunt u buurtbemiddeling inschakelen?

U kunt denken aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren, problemen met de erfafscheiding, rommel in het trappenhuis enzovoort. Voor overlastsituaties waarbij sprake is van buitensporige agressie of alcohol- en drugsproblemen kunt u niet terecht bij buurtbemiddeling. Daarvoor moet u contact opnemen met de politie.

Kosten

Buurtmiddeling is gratis

Aanvraag

Op de website van ElkWelzijn bij Buurtbemiddeling staat de benodigde informatie.

http://www.elkwelzijn.nl/Buurtbemiddeling

 

 

Tips

Op www.problemenmetjeburen.nl staan tips, suggesties en mogelijk oplossingen voor burenproblemen. Deze site is een samenwerking van landelijke initiatieven voor Buurtbemiddeling.

Contact
Bel voor informatie, advies of bemiddeling naar een van onze coördinatoren:
Carla Roorda, Linda Franken of Saïda Boukayoua
0345 51 52 27
buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl