Aansprakelijk stellen gemeente

Scroll naar

Wat moet u weten

 • De gemeente kan aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door het slechte onderhoud aan gemeentelijke gebouwen, wegen, pleinen of openbaar groen.
 • De gemeente kan alleen aansprakelijk gesteld worden als de schade voorkomen had kunnen worden.
 • Schade kan ook zijn veroorzaakt door nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente werkzaamheden heeft uitgevoerd. Dan ligt de aansprakelijkheid bij die aannemer.

Aanvraag

Schade melden

 • U meldt uw schadeclaim online of schriftelijk bij de gemeente. Vermeld de volgende gegevens:
  • Datum en tijdstip van het voorval
  • De precieze plek waar het gebeurde
  • Een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
  • Verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
  • Eventueel een getuigenverklaring
  • Eventueel foto's van de situatie
  • Uw naam en adres
  • Uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
  • Uw e-mailadres
 • De gemeente beoordeelt uw claim.
 • Is de gemeente van mening dat er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan krijgt u uw kosten vergoed.