Erfgoed

archeologie en cultuurhistorie

  • Archeologie

    De wereld van de archeologie is de laatste jaren sterk in beweging gekomen. Het besef groeit dat voorkomen moet worden dat door de vele bouwactiviteiten sporen uit het verleden definitief worden uitgewist.

    Hoewel er in de afgelopen decennia heel veel materiaal verloren is gegaan, is van wat er overgebleven is in ons land door de hoge grondwaterstand nog in redelijk goede conditie gebleven. De sporen van het verleden vormen als het ware een archief dat vele eeuwen in de bodem bewaard is gebleven en dat deel uitmaakt van ons culturele erfgoed.

    Door bouw- en graafwerkzaamheden in de bodem kan dit archief onherstelbaar beschadigd worden. Als beschadiging of uitwissen niet te voorkomen is, moet dit bodemarchief op zijn minst worden onderzocht en gedocumenteerd. Hiermee blijft de kennis als geschiedenis bewaard en draagt het bij aan de plaatselijke identiteit.

  • Cultuurhistorie - bekijk de archeologische beleidskaart

    Bekijk via deze link de geomorfogenetische kaart, het archeologisch beleid en de cultuurhistorie van Geldermalsen. Opent in nieuw venster