Kunst, Cultuur en Cultuurhistorie

 • Kunst en Cultuur

  Cultuur is van ons allemaal

 • Cultuurplatform

  Verbinden, versterken en vernieuwen

 • Culturele agenda en projecten

 • Cultuurprijs

  In november 2018 reikt de cultuurcommissie drie prijzen uit: de cultuurprijs, de Jo de Gramprijs en de publieksprijs. Tot 1 augustus 2018 initiatieven aanmelden voor één van de prijzen.

 • Leefbaarheidbudget

  Op eigen kracht leuke en succesvolle projecten tot stand brengen

 • Monumenten

  De gemeente Geldermalsen kent Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Zij geven de historie weer van het landschap en de architectuur. Om een monument te mogen wijzigen is een omgevingsvergunning nodig. Deskundigen in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetsen de bouwplannen voor monumenten. Voor het onderhoud aan een monument kunt u subsidie aanvragen.

 • Erfgoed

  archeologie en cultuurhistorie

 • Project Waterland

  Hoe leven mens en water samen?

 • Cultuurpact

  Cultuurmij Oost betrekt kunstenaars en culturele instellingen bij actuele opgaven in het onderwijs, de zorg, bedrijven en gemeenten. Met advies, kennis en netwerken vergroot Cultuurmij Oost de impact
  van de creatieve kracht van kunst in Gelderland.

  Verbinding. Inspiratie. Innovatie. Met cultuur kom je verder.