Wat zijn dorpsambtenaren?

De dorpsambtenaren denken mee met de inwoners en dorpsraden. De dorpsambtenaar is het eerste aanspreekpunt voor de dorpsvertegenwoordigers. Ook is hij/zij de primaire verbinder tussen de gemeentelijke organisatie en de dorpsvertegenwoordiging. De dorpsambtenaar zet zich in voor het algemeen belang van het dorp.

Waarvoor kun je bij de dorpsambtenaar terecht?

Geldermalsen, eenheid in verscheidenheid

Elk dorp binnen de gemeente Geldermalsen is bijzonder, heeft zo haar eigen specifieke kenmerken en een eigen identiteit. Dan hebben we het niet alleen over de ligging van het dorp, beeldbepalende gebouwen of het voorzieningenniveau. Nee, dan gaat het ook over de inwoners en het verenigingsleven.

Er zijn dorpen waarbinnen inwoners zich als vanzelfsprekend organiseren om dingen voor elkaar te krijgen. Er ontstaat een dorpsraad of een paar actieve kartrekkers nemen het initiatief om bijvoorbeeld een buurtfeest te organiseren, een speeltuin te realiseren of gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen.

In andere dorpen lukt dat soms minder, zijn inwoners wat afwachtend en weten ze niet altijd zo goed hoe ze samen met anderen iets aan kunnen pakken. Dat wil allerminst zeggen, dat daar geen wensen leven.

Eigen aanspreekpunt

Voor alle dorpen is het handig binnen het gemeentehuis een eigen aanspreekpunt te hebben, een eigen dorpsambtenaar. Een contactpersoon voor dorpsraden, verenigingen, instellingen of gewoon een groep inwoners die een breed gedragen dorpsbelang verder willen brengen. Iemand die helpt een soms wat stroef lopende procedure vlot te trekken en adviseert over het op de juiste manier aanvragen van vergunningen. Daarnaast iemand die weet waar en hoe je bij gemeente, provincie of allerlei landelijke fondsen subsidie voor van alles en nog wat kunt regelen.

De dorpsambtenaar wacht niet alleen maar af tot het moment waarop er zich vanuit zijn of haar dorp een vraag aandient. Het is ook iemand die intern binnen het gemeentehuis een beetje bewaakt dat het dorp, een wijk of straat tijdig en goed wordt geïnformeerd over een project wat speelt.

Uitgaan van eigen kracht

Het is niet ‘u vraagt, wij draaien’. Bij een eerste contact zal de dorpsambtenaar vrijwel direct vragen wat initiatiefnemers inmiddels zelf al hebben gedaan om hun doel te verwezenlijken, wie ze erbij hebben betrokken en of er sprake is van een breder draagvlak. Het principe luidt uitgaan van de eigen kracht van een dorp en waar nodig, gevraagd en mogelijk ondersteunen.

Kortom, de dorpsambtenaar: jullie klankbord, adviseur, informant, verbinder en wegwijs!

De dorpsambtenaar is niet voor...

  • jouw persoonlijke belang
  • de dagelijkse kleine ergernissen zoals de losliggende stoeptegel.

Melden kan via het formulier Meldingen openbare ruimte of de app Mijn Gemeente.