Melden van vondsten

Indien voorwerpen in de grond worden aangetroffen, is de vinder volgens de Monumentenwet verplicht dit te melden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de ambtenaar voor monumentenzorg en archeologie, Annemieke Gerris (0345) 58 66 11 | info@geldermalsen.nl