Kinderopvangtoeslag of -bijdrage

Scroll naar

Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

Bij de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken om te zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

  • U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als u als ouder:
  • Werk combineert met de verzorging van uw kind.
  • Jonger bent dan 18 jaar, bijstand heeft en een opleiding volgt.
  • Student bent bij een onderwijsinstelling die genoemd is in de Wet studiefinanciering (Wsf) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten (Wtos).
  • Een (re)integratietraject volgt en bijstand heeft.
  • Een IOAW, IOAZ of Algemene nabestaandenwet uitkering heeft.
  • Een (re)integratietraject volgt en u geregistreerd staat als niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende bij het CWI.
  • Een inburgeringscursus volgt.
  • Als kunstenaar een uitkering krijgt en een WWIK-uitkering ontvangt.

Gemeentelijke bijdrage kinderopvang

Als u moeite heeft met het betalen van de kinderopvang, komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente. Deze bijdrage krijgt u naast of in plaats van de kinderopvangtoeslag van de rijksoverheid. De kinderopvang waar uw kind op zit moet wel ingeschreven staan op het Landelijk Register Kinderopvang (LRKO).