Vertrek naar het buitenland

Scroll naar

Wat u moet weten

 • Uw verhuizing naar het buitenland meldt u uiterlijk vijf dagen voor de verhuizing aan de gemeente.
 • U meldt uw verhuizing als u binnen een periode van één jaar meer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt.
 • De 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn.
 • Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden.
 • Als u minder dan 8 maanden in het buitenland woont, hoeft u de verhuizing niet door te geven.
 • De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP).
 • Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kan de melding schriftelijk gedaan worden.
 • Als niet iedereen van hetzelfde adres meeverhuist, dan moeten degenen die wél verhuizen dit persoonlijk melden bij de gemeente.
 • Bewijs van uitschrijving nodig? Vraag dit aan bij een RNI-gemeente:
  • Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle.
  • Kijk op de website van één van die gemeenten voor voorwaarden en kosten.

Wie kan de melding doen?

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist:

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
 • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar
 • de curator voor een persoon die onder toezicht (curatele) is gesteld

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing naar het buitenland is gratis.

Aanvraag

Wat u mee moet nemen bij uw melding:

 • Uw huidige adresgegevens
 • Naar welk land u gaat verhuizen
 • Uw eerstvolgende adresgegevens
 • De verhuisdatum
 • Identiteitsbewijs van iedereen die meeverhuist