Nederlander worden

Scroll naar

Wat u moet weten

Nederlander worden door optie

 • Hoe het werkt:
  • Voldoet u aan alle voorwaarden voor optie? Dan vult u in het stadhuis het formulier 'Optieverklaring' in.
  • De gemeente checkt of u voldoet aan de eisen. Hierover krijgt u een brief.
  • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u 6 weken later van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Daar krijgt u de optieverklaring.
  • Twee dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen.
  • U moet dan uw verblijfsvergunning inleveren.

Nederlander worden door naturalisatie

 • Hoe het werkt:
  • Voldoet u aan alle voorwaarden voor naturalisatie? Dan heeft u eerst een gesprek met de gemeente.
  • De gemeente schrijft een advies en stuurt dit samen met uw aanvraag op naar de IND.
  • De koning beslist over uw aanvraag. De IND stuurt u hierover een brief.
  • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u 6 weken later van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.
  • Daar legt u de verklaring van verbondenheid af en krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.
  • Twee dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen.
  • U moet dan uw verblijfsvergunning inleveren bij de IND.

Kosten

Voor een optieprocedure:

 • Voor u alleen: 184 euro
 • Voor een echtpaar of geregistreerde partners: 314 euro
 • Voor een minderjarige waar u tegelijkertijd een verzoek voor doet: 21 euro

Voor een naturalisatieprocedure:

 • Voor u alleen: 866 euro
 • Voor een echtpaar of geregistreerde partners: 1.105 euro
 • Voor een minderjarige waar u tegelijkertijd een verzoek voor doet: 128 euro

Er zijn verlaagde tarieven voor personen die staatloos zijn of een verblijfsvergunning asiel hebben:

 • Voor u alleen: 644 euro
 • Voor een echtpaar of geregistreerde partners: 884 euro

U kunt de ontheffing van betaling aanvragen als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent minderjarig en doet zelf een verzoek.
 • U bent door een administratieve vergissing al meer dan één jaar Nederlander. U krijgt de ontheffing niet als de administratieve vergissing komt doordat:
  • u onzorgvuldig bent geweest bij de aanvraag
  • u fraude heeft gepleegd.
 • U wordt vanwege staatsbelang of vanwege uw verdiensten voor de staat genaturaliseerd.

 

 

Aanvraag

Voor een optie- en/of een naturalisatieprocedure neemt u eerst telefonisch contact op met de gemeente (0345 58 66 11) voor een intakegesprek.

Bij een optieprocedure neemt u mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Voldoende geld. U kunt alleen met uw pinpas betalen.

Bij een naturalisatieprocedure neemt u mee:

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
 • Geldige verblijfsvergunning.
 • Geboorteakte.
 • Inburgeringsdiploma op A2- taalniveau of een Nederlands diploma van de middelbare school.
 • Bankpas. U betaalt gelijk bij de aanvraag.