Trouwen of uw partnerschap registreren

Melding voorgenomen huwelijk (was ondertrouw)

Sinds 1 september 2015 is de huwelijksaangifte (ondertrouw) vervangen door de Melding voorgenomen huwelijk.

Maximaal 1 jaar voor de huwelijksdatum vult u de melding voorgenomen huwelijk in bij de gemeente waar het huwelijk plaatsvindt. Trouwt u in gemeente Geldermalsen dan vult u één van de twee meldingsformulieren Melding voorgenomen huwelijk in. Let op: Vul het meldingsformulier in welke voor u van toepassing is.

Voorgenomen huwelijk:

 1. Melding voorgenomen huwelijk  (pdf)  U bezit de Nederlandse nationaliteit; u bent een gemeenschapsonderdaan; of u heeft een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd.
 2. Melding voorgenomen huwelijk (pdf)  U bezit niet de Nederlandse nationaliteit; u bent geen gemeenschapsonderdaan; u heeft geen verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd; of u bent permanent woonachtig in het buitenland.

Voorgenomen partnerschap:

 1. Melding voorgenomen partnerschap (pdf)  U bezit de Nederlandse nationaliteit; u bent een gemeenschapsonderdaan; of u heeft een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd.
 2. Melding voorgenomen partnerschap (pdf)  U bezit niet de Nederlandse nationaliteit; u bent geen gemeenschapsonderdaan; u heeft geen verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd; of u bent permanent woonachtig in het buitenland.

Stuur het ingevulde meldingsformulier naar trouwen@geldermalsen.nl of Gemeente Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

In het meldingsformulier geeft u de gewenste datum, tijd en locatie aan.

Twee weken na ontvangst van het meldingsformulier krijgt u van ons bericht of de melding akkoord is. Soms is er nog aanvullende informatie (documenten) nodig. Als er documenten uit het buitenland nodig zijn, houd er dan rekening mee dat het enkele maanden duurt voordat u de opgevraagde documenten in bezit heeft. Daarna is er tijd nodig om deze documenten te controleren. 

De locatie

In Geldermalsen heeft u de keuze uit drie verschillende soorten trouwlocaties

Vaste trouwlocaties

Het gemeentehuis in Geldermalsen, het Rechthuis in Gellicum of het Polderhuisje in Acquoy.

Permanente trouwlocaties

Dorpshuis Albertine Rumpt, de Betuwe Poort in Rhenoy, Boerengoed Enspijk, Echica Bistro & Bar, Landgoed Marienwaerdt Beesd, de Os en het Paard Deil, De Notenboom Beesd, 3 Zussen in Meteren en Het Nut in Beesd.

Eenmalige trouwlocatie

U mag ook een particuliere locatie in de gemeente kiezen. Bijvoorbeeld in uw eigen tuin. Een eenmalige trouwlocaties regelt u ruim van te voren (behandeltijd ongeveer 3 maanden). Uw trouwlocatie moet veilig zijn voor u en uw gasten en voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De trouwlocatie moet openbaar toegankelijk zijn. Een trouwceremonie is immers een openbare aangelegenheid en iedereen moet in de gelegenheid worden gesteld om dit bij te wonen.
 2. De beheerder stelt de trouwlocatie voor de duur van de trouwceremonie ter beschikking aan de gemeente. De gemeente bepaalt voor dat moment de wijze van gebruik van de trouwlocatie.
 3. Voor de trouwlocatie moet sprake zijn van een gebouw, op welk perceel de trouwceremonie plaatsvindt. Dit kan zowel in als bij het gebouw zijn.
 4. Alle trouwlocaties dienen te voldoen aan de voor die locatie geldende wet- en regelgeving.
 5. Er moet voldoende parkeergelegenheid in de omgeving zijn waarvan de genodigden en niet genodigden gebruik kunnen en mogen maken. Het bruidspaar zorgt ervoor dat (parkeer)overlast voor de omgeving wordt voorkomen en maakt daarover sluitende afspraken met de beheerder van de trouwlocatie en met de genodigden.
 6. Een trouwceremonie op een boot is mogelijk. Gedurende de trouwceremonie moet de boot aan wal liggen op het grondgebied van de gemeente. Op dat moment wordt de boot aangemerkt als gebouw.
 7. Indien de beheerder een vergoeding voor het gebruik van de trouwlocatie vraagt, is deze geheel voor rekening van het bruidspaar.
 8. Kosteloze trouwceremonies worden alleen in het gemeentehuis (Kuipershof 2) in Geldermalsen verricht.
 9. Voor de inrichting en aankleding van de trouwlocatie is de beheerder verantwoordelijk. In ieder geval dienen een tafel, stoelen, een spreekgestoelte, voldoende verlichting, toilet en een kleedruimte met spiegel aanwezig te zijn.
 10. De beheerder zorgt er voor dat er een gastvrouw of een gastheer aanwezig is. Deze persoon assisteert de trouwambtenaar gedurende de trouwceremonie.
 11. Op verzoek van de trouwambtenaar wordt door de beheerder geluidsversterking geregeld.
 12. De beheerder en het bruidspaar vrijwaren de gemeente van aanspraken op vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van of in verband met het gebruik door de gemeente van de trouwlocatie, tenzij deze schade aan de gemeente is toe te rekenen.
 13. De beheerder is verplicht om de gemeente terstond te informeren over wijzigingen die relevant kunnen zijn voor de aanwijzing als trouwlocatie.

Getuigen kiezen

Bij het huwelijk of de partnerschapregistratie moeten minimaal 2 getuigen aanwezig zijn, maximaal 4. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn. In het Meldingsformulier voorgenomen huwelijk vermeld u wie de getuigen zijn .

U kunt ook gebruik maken van twee gemeente-ambtenaren als getuigen. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

Trouwambtenaar

Wie gaat uw huwelijk of partnerschap sluiten? U kunt een keuze maken uit de trouwambtenaren van Gemeente Geldermalsen. Maar u kunt ook zelf iemand vragen. Deze persoon wordt dan voor één dag benoemd en/of beëdigd. Daar betaalt u wel extra kosten voor.

Bij de akkoordbevestiging ontvangt u een formulier waarop u kunt aangeven of u kiest voor een van de vaste trouwambtenaren of iemand die voor een dag benoemd wordt.

Eigen trouwambtenaar

Als u kiest voor een eigen trouwambtenaar, vraagt de gemeente om de volgende documenten:

 • Kopie legitimatiebewijs van de eigen trouwambtenaar
 • Kopie benoemingsbesluit van de gemeente waar hij/zij al eerder trouwambtenaar is geweest (indien van toepassing)
 • Kopie beëdiging bij de rechtbank (indien van toepassing)
 • Verklaring/instemming van de eigen trouwambtenaar dat hij/zij uw huwelijk wil voltrekken

De eigen trouwambtenaar moet rekening houden met de volgende zaken:

 • Eventuele toga moet je zelf regelen, de gemeente leent geen toga's uit
 • Als tijdelijke trouwambtenaar ontvang je geen vergoeding van de gemeente
 • Maak een week van te voren een afspraak op het gemeentehuis. Je ondertekent dan een contract en je ontvangt de huwelijksakte en het trouwboekje.

Naamgebruik

Het naamgebruik bepaalt de manier waarop u wordt aangeschreven door de overheid. Kiest u voor het wijzigen van het naamgebruik, dan ziet u dat niet terug in het trouwboekje. Uw keuze wordt na de huwelijksvoltrekking verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Vanaf dat moment schrijven overheidsorganen u aan zoals u zelf heeft gekozen.

De mogelijkheden:

 • Alleen uw eigen achternaam
 • Alleen de achternaam van uw partner
 • Uw eigen achternaam, gevolgd door de achternaam van uw partner
 • De achternaam van uw partner, gevolgd door uw eigen achternaam

Als u gescheiden bent of als uw partner is overleden, mag u de achternaam van uw partner blijven gebruiken.

Trouwboekje

In het trouwboekje is de naam vóór de huwelijksvoltrekking en ná de huwelijksvoltrekking altijd gelijk bij personen met de Nederlandse nationaliteit. De geslachtsnaam wijzigt niet door het huwelijk. Dit kan wel het geval zijn als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit.

Het trouwboekje bevat een uittreksel uit de huwelijksakte maar is geen vervanger van de geboorte- of huwelijksakte.

In het trouwboekje kunt u uw eventuele kinderen laten schrijven als u aangifte van de geboorte doet. Er is ook ruimte voor kerkelijke aantekeningen.

Trouwboekjes zijn in het rood verkrijgbaar en worden met een pen geleverd. Bekijk hier het voorbeeld.

Rekening

U ontvangt ongeveer zes maanden voor de huwelijksdatum de rekening van Bedrijfsvoering West-Betuwe. 

Gratis trouwen

Op maandag om 9.00 uur en op maandag om 09.15 uur is er uitsluitend voor inwoners van de gemeente Geldermalsen de mogelijkheid om kosteloos te trouwen. De huwelijksvoltrekking vindt plaats in het gemeentehuis ( Kuipershof 2) aan de balie en is zeer sober.

Kosten

Bekijk de totale prijslijst bij Kosten.

Bijzonderheden

 

Aanvraag

De aanvraag start u op door het het formulier Melding voorgenomen huwelijk in te vullen en op te sturen.

Vragen stelt u via trouwen@geldermalsen.nl