Ruimen van graven

In verband met het waarborgen van voldoende capaciteit op de algemene begraafplaatsen is het noodzakelijk om over te gaan tot het ruimen van graven. Het gaat om graven waarvan de rechten zijn vervallen of verlopen.

Op deze begraafplaatsen worden in elk najaar bordjes geplaatst met de mededeling dat deze graven geruimd worden. Als u hierover vragen heeft, neem dan contact op met het Klantencontactcentrum van gemeente Geldermalsen. Deze bordjes blijven een jaar staan.

Ruimen van graven, hoe doet de gemeente dat?

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf dat werkt volgens een vastgesteld ruimingprotocol. Hierbij is een respectvolle ruiming het uitgangspunt. Tijdens het ruimen wordt het betreffende deel van de begraafplaats afgeschermd zodat de werkzaamheden niet zichtbaar zijn. Het kan voorkomen dat een deel van de begraafplaats tijdelijk wordt afgesloten. Na de ruiming worden de overblijfselen overgebracht naar een verzamelgraf op de begraafplaats.

Als er tijdens de werkzaamheden een begrafenis is worden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd zodat de begrafenis op de gebruikelijke manier kan plaatsvinden.

Om welke graven gaat het?

De grafnummers en gegevens van de te ruimen graven kunt u vinden op de overzichten. De lijsten met de te ruimen graven hangen ook in de informatiekasten op de betreffende begraafplaatsen.

Informatie

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet contact op te nemen met het Klantencontactcentrum van gemeente Geldermalsen via info@geldermalsen.nl of (0345) 58 66 11.