Veelgestelde vragen

Een overzicht van veel gestelde vragen over begraven en cremeren.

  1. Ik wil bezwaar maken tegen de aanslag hoe kan ik dat doen?
  2. Wat wordt er gedaan voor het onderhoudsrecht voor het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen?
  3. Is het mogelijk korting te krijgen of onderhoudsrechten kwijt te schelden als ik rechthebbende ben van een of meerdere graven?
  4. Ik ben rechthebbende van een graf. Mijn familie wil niet in de kosten delen voor het graf van een familielid. Kan ik alleen mijn deel betalen?
  5. Wat gebeurt er als ik als rechthebbende het algemeen onderhoud begraafplaatsen niet betaal of niet kan betalen?
  6. Als ik nu afstand doe, gaat de gemeente het graf dan ruimen? 
  7. Kan ik afstand doen van een graf voor bepaalde tijd/algemeen graf en krijg ik dan geld terug voor het resterende deel van de looptijd van het graf?

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het Klantencontactcentrum.

1. Ik wil bezwaar maken tegen de aanslag hoe kan ik dat doen?

Lees de instructies op de pagina Bezwaar maken.
 

2. Wat wordt er gedaan voor het onderhoudsrecht voor het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen?

In het Beheerplan Begraafplaatsen dat 22 december 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld staat hoe dit onderhoud wordt uitgevoerd. Het algemeen onderhoud van de begraafplaats omvat: onderhoud, instandhouding en op termijn vervanging van de beplanting, hagen, gras, bomen, paden, gebouwen, muren, hekwerken, grafnummerbordjes, watertappunten, afvalbakken, banken, informatieborden, verbetering grondslag e.d. Tevens zorgt de gemeente voor het verwijderen van bladeren en takken van de graven en het onderhoud van de stroken rondom de graven. De rechthebbende of nabestaanden zorgen zelf voor het overige onderhoud aan de grafsteen en de eventuele grafbedekking.

3. Is het mogelijk korting te krijgen of onderhoudsrechten kwijt te schelden als ik rechthebbende ben van één of meerdere graven?

Nee, korting en kwijtschelding is niet mogelijk. Wel kunt u het bedrag in 3 termijnen betalen. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als u rechthebbende bent van meerdere graven, is een andere betalingsregeling mogelijk. Vul hiervoor het formulier Betalingsregeling (pdf bestand) in.

4. Ik ben rechthebbende van een graf. Mijn familie wil niet in de kosten delen voor het graf van een familielid. Kan ik alleen mijn deel betalen?

Nee, u bent de rechthebbende van het graf, dus hiermee verantwoordelijk voor de betaling van het gehele bedrag. 

5. Wat gebeurt er als ik als rechthebbende het algemeen onderhoud begraafplaatsen niet betaal of niet kan betalen?

Een rechthebbende ontvangt bij het niet betalen van de nota eerst een kosteloze herinnering. Daarna volgt er een aanmaning met een extra bedrag aan kosten van minimaal 7 euro. Wordt er dan nog niet betaald dan volgt via de post een dwangbevel, met een extra bedrag aan kosten van minimaal 38 euro. Daarna is het mogelijk om beslag op loon of bankrekening e.d. te leggen.

6. Als ik nu afstand doe, gaat de gemeente het graf dan ruimen? 

De gemeente mag ruimen nadat het grafrecht is verlopen of hiervan afstand is gedaan én de grafrusttermijn (10 jaar na de laatste begraving in het graf) is verstreken. Als afstand is gedaan van het graf of de grafrechten zijn verlopen dan wordt de laatst bekende rechthebbende geïnformeerd als de gemeente het graf wil gaan ruimen. De rechthebbende krijgt 2 maanden de gelegenheid om de grafbedekking te verwijderen. Daarna wordt de steen en andere zaken die zich op het graf bevinden in opdracht van de gemeente verwijderd en vernietigd. 

7. Kan ik afstand doen van een graf voor bepaalde tijd/algemeen graf en krijg ik dan geld terug voor het resterende deel van de looptijd van het graf?

Afstand doen kan maar betaalde grafrechten worden niet geretourneerd. De rechthebbende doet in dit geval voortijdig afstand van het graf, de rechthebbende accepteert het verlies van het betaalde grafrecht en ziet hiermee af van het grafrecht. Na de grafrusttermijn (10 jaar na de laatste begraving in het graf) kan het graf worden geruimd en opnieuw worden uitgegeven. Wanneer een rechthebbende afstand doet van het graf worden geen algemene onderhoudsrechten meer in rekening gebracht.