Grafrechten

Wat u moet weten

Particulier graf

Rechten op een particulier graf gelden 20 jaar. Na de 20 jaar kunt u de rechten telkens met 10, 20 of 30 jaar verlengen.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • een particulier graf voor het daarin begraven van 1 persoon.
  • een particulier graf voor het daarin begraven van 2 personen.
  • een particulier graf voor het daarin begraven van een levenloos geboren kind of een kind tot 12 jaar.
  • een grafkelder (vergunningkosten en kosten voor het aanbrengen van de kelder zijn voor rekening van de grafeigenaar).
  • een particulier urnengraf voor 2 asbussen.
  • een particuliere urnennis voor 2 asbussen (alleen in Geldermalsen, Meteren, Deil, Buurmalsen en Beesd).

Algemeen graf

Er bestaat ook de mogelijkheid te worden begraven in een algemeen graf. Het graf is en blijft gedurende 10 jaar van de gemeente. Men wordt in een 2-diep graf aansluitend begraven. De eerst overledene wordt 2-diep begraven. Komt er weer een verzoek voor een algemeen graf dan wordt de volgende persoon 1 diep in hetzelfde graf begraven.

Op een algemeen graf mag de helft worden gebruikt voor het eventueel plaatsen van een gedenkteken. Algemene graven kunnen niet verlengd worden.

Een algemeen urnengraf is bedoeld voor maximaal twee urnen. Verder gelden hier dezelfde uitgangspunten als bij algemene graven.

Rechthebbende

De rechthebbende is de persoon die het uitsluitend recht heeft op het graf. Dat kan in principe iedereen zijn, echtgeno(o)t(e), broer, zus of andere familieleden. Maar het hoeft niet per se een familielid te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook de notaris zijn. De rechthebbende is wettelijk verplicht zorg te dragen voor een juiste registratie van zijn gegevens bij de gemeente. De gemeente onderhoudt alleen met de rechthebbende contact over zaken met betrekking tot het graf. Ook de kosten worden alleen bij de rechthebbende in rekening beracht.

Grafrechten verlengen

U kunt een jaar voordat de termijn verloopt de grafrechten verlengen. De gemeente stuurt de rechthebbende een jaar voordat de termijn verloopt een informatiepakket over het verlengen van de grafrechten. Bel voor meer informatie met de gemeente (0345) 58 66 11.

Afstand doen van grafrechten

U kunt afstand doen van een grafrecht. U dient dan een verklaring van afstand in te dienen bij het Klantencontactcentrum. De verklaring vraagt u aan via e-mail.

  • Stuur altijd een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee.
  • Houdt er rekening mee dat al betaalde grafrechten niet worden geretourneerd.
  • De verklaring wordt altijd alleen naar de huidige rechthebbende verzonden.

Grafrechten overschrijven

Iemand die de rechten bezit over een graf, moet er voor zorgen dat zijn of haar adres bij de administratie van de begraafplaats bekend is. Als diegene overlijdt, kunnen de rechten overgeschreven worden op naam van echtgenoot, levenspartner, familie of derde.

Om grafrechten over te schrijven, vraagt u het formulier Overschrijving grafrechten aan via e-mail. Dit moet binnen één jaar na overlijden van de huidige grafeigenaar.