Bezwaar maken

Indien u het niet eens bent met de aan u opgelegde aanslag, kunt u hiertegen bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk worden ingediend bij het afdelingshoofd Bestuurs- en Bedrijfsondersteuning. Mail uw bezwaarschrift naar info@geldermalsen.nl of stuur het per post naar:

Gemeente Geldermalsen
Postbus 112
4190 CC Geldermalsen.

Vermeld op uw bezwaar s.v.p. zowel het debiteurnummer als het aanslagnummer. 

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bezwaarschrift, stuurt de gemeente u een ontvangstbevestiging. 

In afwachting van de uitspraak op uw bezwaarschrift tegen de aan u opgelegde aanslag, wordt er automatisch uitstel van betaling verleend. 

Meer informatie: