Onderwijs

Alle informatie voor schoolgaande jeugd bij elkaar.

 • Ouderlijk gezag

  In Nederland staan alle minderjarigen onder gezag. Dit betekent dat zij bepaalde beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal oefenen de ouders samen het gezag uit. Maar ook 1 ouder of een derde kan gezag over een kind uitoefenen.

 • Leerplicht

  Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school.

 • Kinderopvangtoeslag of -bijdrage

  Bij de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

 • Leerlingenvervoer

  Maakt u kosten voor vervoer van uw kind van en naar school? In sommige gevallen kunt u een bijdrage in de kosten ontvangen.

 • Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)

  In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) staan de kwaliteitseisen waaraan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen moeten voldoen.

 • Gymzaal huren

  Soms is de huiskamer te klein voor het feestje.

 • Regeling Sportieve en culturele deelname

  Voor gezinnen met een laag inkomen.

 • Schoolmaatschappelijk werk

  Informatie over het Zorg en Advies Team van scholen en aanmeldformulier schoolmaatschappelijk werk basisschoolleerlingen

 • Peuteropvang

  Als uw kind tussen de 2 en 4 jaar is, kunt u gebruik maken van peuteropvang.