Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen en geen eigen vermogen? Dan hoeft u de gemeentelijke belastingaanslag misschien voor een deel of helemaal niet te betalen. Wilt u kwijtschelding aanvragen? Dit kan bij het digitale loket van de BSR.