Gemeentelijke belastingen

De heffing en de inning van de belastingen van gemeente Geldermalsen, bestaande uit de onroerende-zaakbelastingen, de hondenbelasting en de rioolheffing, is door de gemeente overgedragen aan Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) te Tiel.

Tips

Jaarlijks worden de belastingtarieven aangepast aan de door de raad genomen besluiten.

Op de website Overheid.nl staan de vastgestelde belastingverordeningen.