Doodgeboren kind

Scroll naar

Direct regelen

Wat moet u weten

  • Zowel de vader als de moeder mag aangifte doen. Maar ook anderen die aanwezig zijn geweest bij de bevalling, mogen de akte van overlijden laten opmaken. Daarnaast mogen ook medewerkers van het ziekenhuis of de uitvaartverzorger aangifte doen.
  • Voor kinderen die na een zwangerschap langer dan 24 weken zijn geboren geldt een wettelijke begraafplicht.
  • Voor een levenloos ter wereld gekomen vrucht, jonger dan 24 weken mag, na overlegging van een verklaring van de arts ook een verlof tot begraven of cremeren worden afgegeven. Met deze doktersverklaring kan worden afgeweken van de termijn van 24 weken zwangerschap.
  • U doet aangifte als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap langer dan 24 weken.

Kosten

  • Aan aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. 
  • Een uittreksel van de overlijdensakte kost 12,80 euro.
  • Kosten begraven/cremeren

Aanvraag

U neemt het volgende mee:

  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • De verklaring van de arts van het overlijden van het kind