Ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 12-14-16 te Enspijk’ ter inzage

Met ingang van vrijdag 16 februari 2018 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 12-14-16 te Enspijk’. Zienswijzen kunnen worden ingediend tot en met donderdag 29 maart 2018 bij het college van burgemeester en wethouders.

Toelichting

Aan de Dorpsstraat 12-14-16 te Enspijk is autobedrijf De Vos al meer dan 50 jaar gevestigd. In het geldend bestemmingsplan ‘Enspijk 2009’ heeft het autobedrijf een woonbestemming. Omdat het bedrijf hier de komende jaren nog is gevestigd, is dit geen gewenste situatie. Daarom wordt het bedrijf in het ontwerpbestemmingsplan voorzien van een bedrijfsbestemming.

Raadplegen stukken

Het bestemmingsplan kunt u raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0236.ENSDorpsstraat14-OW01. Verder heeft u de mogelijkheid om de papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak in te zien bij het Klantencontactcentrum van de gemeente Geldermalsen.

Reageren

Gedurende de termijn van terinzagelegging (t/m donderdag 29 maart 2018) kan een ieder een zienswijze (geen e-mail) sturen naar het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Indien u een mondelinge zienswijze wilt geven dan dient u hiervoor, uiterlijk één week voor het einde van de terinzagetermijn, eerst een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling MRO (tel. 0345-586611; alleen tijdens kantoortijden).