Enspijk Dorpsstraat 12-14-16 (vastgesteld)

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 3 augustus ter inzage. Ook ligt het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan ter inzage.

Aan de Dorpsstraat 12-14-16 inEnspijk is autobedrijf De Vos al meer dan 50 jaar gevestigd. In het geldend bestemmingsplan ‘Enspijk 2009’ heeft het autobedrijf een woonbestemming. Omdat het bedrijf hier de komende jaren nog is gevestigd, is dit geen gewenste situatie. Daarom wordt het bedrijf in het bestemmingsplan voorzien van een bedrijfsbestemming. Het ontwerpbestemmingsplan lag vanaf 15 februari 2018 zes weken ter inzage.  Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad van de gemeente Geldermalsen heeft het bestemmingsplan op 3 juli 2018 ongewijzigd vastgesteld.

Stukken ter inzage

De planstukken zijn ook te raadplegen op de gemeentelijke website onder “bestemmingsplan inzien” en op de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl, met de IMRO-codering: NL.IMRO.0236.ENSDorpsstraat14-VSG1.

Beroep

Voor de beroepsmogelijkheden tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan geldt dat gedurende de beroepstermijn (tot en met donderdag 13 september 2018) de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van het bestemmingsplan;
  • Iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was tijdig een zienswijze in te dienen.