Monumenten

De gemeente Geldermalsen kent Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Zij geven de historie weer van het landschap en de architectuur. Om een monument te mogen wijzigen is een omgevingsvergunning nodig. Deskundigen in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetsen de bouwplannen voor monumenten. Voor het onderhoud aan een monument kunt u subsidie aanvragen.

Rijksmonumenten

De gemeente Geldermalsen kent 136 Rijksmonumenten. Deze zijn van nationale betekenis, de bescherming hiervan wordt geregeld in de Erfgoedwet. Rijksmonumenten in de gemeente Geldermalsen zijn de Nieuwe Hollandse Waterlinie, fort bij Asperen, de Oude Horn, de molens, de kerken. De volledige lijst van Rijksmonumenten die door het Rijk zijn aangewezen kunt u onder de naar 'Monumentenregister' raadplegen op https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/

Gemeentelijke monumenten

De gemeente Geldermalsen kent 195 gemeentelijke monumenten. Alle monumenten staan op de Monumentenlijst Geldermalsen. Gemeentelijke monumenten hebben cultuurhistorische, architectuurhistorische en/of landschappelijke waarde op plaatselijk niveau. Ze laten zien hoe de gemeente er vroeger uitzag en hoe deze zich ontwikkeld heeft. De bescherming van gemeentelijke monumenten is geregeld in de Erfgoed verordening Geldermalsen.

Monumentenlijst gemeente Geldermalsen

Beschermde dorpsgezichten

In de gemeente Geldermalsen hebben we twee rijks aangewezen dorpsgezichten, namelijk Beesd en Acquoy.

Meer informatie over beschermde dorpsgezichten vind je op: https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/stads-en-dorpsgezichten

Subsidie

Voor Rijksmonumenten stimuleert de overheid eigenaren tot planmatig onderhoud, Ze doet dat met de instandhoudingsregeling Brim. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hier kunt u de financieringscheck doen om te kijken of u in aanmerking komt voor een subsidie of lening voor de instandhouding van uw monument.

Verder bestaat er de mogelijkheid om een financiering aan te gaan bij het Nationaal Restauratiefonds. Dit kan voor gemeentelijke en Rijksmonumenten. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Nationaal Restauratiefonds.

Vanaf 1 januari 2018 kunnen weer subsidie aanvragen ingediend worden voor gemeentelijke monumenten. Zodra de provincie duidelijkheid geeft over het subsidie bedrag dat zij beschikbaar stellen, hoort u of u in aanmerking komt voor subsidie en hoe hoog het bedrag is dat beschikbaar wordt gesteld.

Erfgoedverordening

Omgevingsvergunning voor monumenten

Voor restauratie, sloop, verbouwing of wijziging van een monument heeft u een omgevingsvergunning nodig. Veel monumenten zijn in de loop der tijd verbouwd of uitgebreid. Verbouwingen mogen geen afbreuk doen aan het waardevolle karakter. Daarom wordt ieder bouwplan afzonderlijk getoetst. Dit gebeurt door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Geldermalsen en zo nodig door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen zijn duidelijke tekeningen van de bestaande én de nieuwe situatie nodig. Ook foto’s van het gehele monument in de omgeving en van de afzonderlijke onderdelen die u wilt gaan wijzigen zijn van belang.

Gaat u een monument verbouwen?

Bij het verbouwen van een monument is vooroverleg met de ODR altijd raadzaam. Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een monument is gratis.